Písky,Štěrky,Suť

Písky

Štěrky

Ukládka sutě

Kameninový prach 0-4 1 t

215 Kč

Drcené Kamenivo 4-8 1 t

365 Kč

Drcené Kamenivo 8-16 1 t

365 Kč

Drcené Kamenivo 16-22 1 t

365 Kč

Drcené Kamenivo 32-63 1 t

350 Kč

Kačírek 16-32 1 t 

540 Kč

Kačírek Bílý 1 t

580 Kč

Písek Betonářský 1 t

340 Kč

Písek Maltový 1 t

330 Kč

Zemina volně ložená 1 t

400 Kč

Mulčovací kůra 1m³

750 Kč

Ukládka Sutě 1 t

280 Kč