Písky, Štěrky, Suť

Písky

Štěrky

Ukládka sutě

Kameninový prach 0-4 1 t

215 Kč

Drcené Kamenivo 4-8 1 t

420 Kč

Drcené Kamenivo 8-16 1 t

420 Kč

Drcené Kamenivo 16-22 1 t

420 Kč

Drcené Kamenivo 32-63 1 t

420 Kč

Kačírek 16-32 1 t 

650 Kč

Kačírek Bílý 1 t

580 Kč

Písek Betonářský 1 t

420 Kč

Písek Maltový 1 t

420 Kč

Zemina volně ložená 1 t

600 Kč

Mulčovací kůra 1m³

1000 Kč

Ukládka Sutě 1 t

750 Kč